top

Over trends en ontwikkelingen

Nieuwe spiritualiteit doet intrede in uitvaartsector. Volgens de onderzoeker Eric Venbrux (antropoloog en onderzoeker aan de Radboud Universiteit), is vandaag de dag ieder voor zich op zoek naar een unieke, originele expressievorm. Een gevolg hiervan is een soort van `collectief individualisme`. `Want als iedereen daarmee bezig is en er verschijnen boekjes met allerhande uitvaarttips, dan valt er natuurlijk wel wat af te dingen op die originaliteit`, aldus Venbrux. Waar vroeger het leven na de dood (bij God) centraal stond, geldt tegenwoordig het aardse leven van de overledene als belangrijkste inspiratiebron. `Dat uit zich bijvoorbeeld in het vertonen van foto`s of een filmpje over de overledene tijdens de uitvaartdienst`, legt Venbrux uit. Een jong beroep dat op deze ontwikkelingen inspeelt, is de ritueelbegeleider. Bij Het Moment van Ton Overtoom wordt sinds 2003 de eenjarige opleiding `Ritueel begeleiden bij afscheid` aangeboden (Uitvaart oktober 2008). De héle uitvaartsector heeft transparantie nodig. Het recente rapport van de Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa roept terecht op tot nieuwe inspanningen om nabestaanden nare verrassingen te besparen bij de uitvaart van een naaste. Daarvoor dienen uitvaartverzorgers en -verzekeraars gezamenlijk stappen te zetten (Redactie Medicalfacts 12 juni 2008).